docker 安装目录迁移

  1) 目录拷贝

  docker镜像, 容器等信息通常是默认存储在/var/lib/docker目录下的,因此需要先将/var/lib/docker整个目录拷贝到需要迁移的目录中去

  停掉docker服务:systemctl stop docker

  docker存储目录拷贝到要迁移的目录中去(例如,此处为/home/docker/lib/):rsync -r -avz /var/lib/docker /home/docker/lib/

  2) 链接迁移目录到原目录

  mv /var/lib/docker /var/lib/docker-old

  ln -s /home/docker/lib/docker /var/lib/

  1. 重启docker和验证

  重启docker:systemctl start docker

  验证镜像和容器可以正常运行,即可删除/var/lib/docker-old目录

  评论栏